top of page

CIRCULAIRE STAD

Als circulaire stad gebruikt Delft hernieuwbare (biobased) grondstoffen die CO2 opslaan. Ook brengt Delft reststoffen opnieuw in het systeem. Maak circulair grondstoffengebruik eenvoudig en lonend. Zorg voor opschaling van de circulaire economie.

Concreet betekent dit:

  • Meet wat de materiaal- en reststromen zijn en maak dit inzichtelijk. Halveer de restafvalstroom.

  • Koop als gemeente Delft zelf circulair in.

  • Lanceer een actieplan dat de inwoners van Delft aanzet tot consuminderen en stimuleer hen om gebruikte producten te kopen.

  • Bevorder hergebruik en scheiding van afval. Faciliteer repair-initiatieven zoals de Repair-café’s en Stunt.

  • Sloop voor hergebruik en start een bouwmaterialen depot.

  • Zet een netwerk op van bedrijven die circulair werken en stimuleer andere bedrijven zich daarbij aan te sluiten.

  • Maak het moeilijker/duurder om afval weg te gooien i.p.v. circulair te verwerken.

  • Promoot duurzame en circulaire bedrijven in de stad bij de inwoners.

Circulaire stad: Service
bottom of page