top of page

GEBOUWEN

Het is nodig om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving zo veel mogelijk naar 0 te brengen in 2040. Daarvoor moet het verbruik van fossiele brandstoffen zoals als aardgas omlaag door isolatie en andere verwarming. De woningen in Delft zijn voor groot deel slecht geïsoleerd. Realiseer grootschalige, planmatige woningverduurzaming, de aanleg van warmtenetten en verruim de capaciteit van het elektriciteitsnet voor toepassing van warmtepompen.

Concreet betekent dit:

  • Een vermindering van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving vóór 2030 met 60% t.o.v. 2014 (een groot deel betreft autonome vermindering bij elektriciteitsproductie).

  • Een extra inspanning: het warmteplan biedt te weinig vermindering door focus op het aardgasvrij maken van 13 buurten.

  • Zet voluit in op energiebesparing (m.a.w. verlaag de warmte- en koudevraag).

  • Stel een woningverduurzamingsplan op voor heel Delft dat zorgt voor tenminste 10% extra verlaging van het aardgasverbruik in 2030. Doe dat zo snel mogelijk en samen met bewoners en eigenaren. Maak dit onderdeel van de nieuwe Woonvisie.

  • In 2028 hebben (sociale) huurwoningen minimaal energielabel D. De renovatieplannen daarvoor zijn vóór 2026 vastgelegd. De renovatiesnelheid moet omhoog.

  • Bestrijd energiearmoede met een energiezuinig woningaanbod.

  • Maak ook een plan voor gebouwen voor publieke en commerciële dienstverlening (utiliteit).

  • Uiterlijk 2026 heeft elke bewoner en elk bedrijf in Delft een eigen stappenplan voor verwarming zonder CO2-uitstoot (handelingsperspectief).

  • In 2030 worden in Delft 10.000 bestaande woningen aardgasvrij verwarmd.

  • Delft handhaaft de minimale label C voor kantoren in 2023 en stimuleert actief label A in 2030 (verplichting) inclusief de gebouwen van de gemeente.

Gebouwen: Programma's
bottom of page