top of page

GROEN EN BIODIVERSITEIT

Maak Delft groener, om opwarming van de aarde tegen te gaan en de leefbaarheid te verbeteren. In de ‘Groene Stad Challenge 2021’ is Delft 2e geworden. Niettemin is Delft één van de 6 gemeenten in Nederland met de meeste versteende wijken. Groen en biodiversiteit staan in Delft onder druk door de ambitieuze bouwwensen. Leg nieuw groen aan, zorg voor meer biodiversiteit en werk aan meer bewustzijn over het belang van beide.

Concreet betekent dit:

  • De Groen-nota dient geactualiseerd te worden tot 2026 waarin het groenpotentieel staat uitgeschreven en hoe dat concreet gerealiseerd wordt. 

  • Ook wordt de eis opgenomen van 75m² groen per woning (Nota Ruimte 2004) en 1 ha. aaneengesloten groen gebied per buurt (Wereldgezondheidsorganisatie WHO). Betrek de Greenteam-adviezen in de nota.

  • Breng met stress-tests de versteende en droge locaties in kaart en stel plannen op voor waterbuffers, het afkoppelen van hemelwaterafvoer naar het riool en het gebruik van waterdoorlatende tegels.

  • Ruil autoparkeerplaatsen in voor bomen en groen.

  • Stimuleer fruit-, pluk- en buurt-moestuinen.

  • Groenstroken met alleen gras worden biodivers gemaakt.

  • Ondersteun inwoners bij het vergroenen van privétuinen.

  • Versterk de Papaver bij de uitvoering van het gemeentelijk groenbeleid.

Groen en biodiversiteit: Service
bottom of page