top of page

INWONERS INFORMEREN

Erken de urgentie van de klimaatcrisis. In een crisissituatie heeft de gemeente de taak om burgers te informeren. Informeer burgers dus over de klimaatcrisis. Begin daar zo snel mogelijk mee en blijf dat doen op een consistente en laagdrempelige manier. Zet daarnaast begin 2023 een burgerberaad voor het klimaat op, om tot klimaatbesluiten te komen los van politieke belang, en om burgers beter te betrekken bij wat nodig is.

Concreet betekent dit:

  • Wees eerlijk over de crisis die ons bedreigt en maak de noodzaak tot snelle en ingrijpende veranderingen duidelijk.

  • Visualiseer op een prominente plek in Delft een zgn. klimaatklok, waarop dagelijks de voortgang van de klimaatregelingen in beeld wordt gebracht.

  • De klimaatregelingen van de gemeente zijn samenhangend beschikbaar, o.a. als lesmateriaal, op de website.

  • Wees transparant over de kosten en de verdeling daarvan.

  • Geef het burgerberaad een duidelijke opdracht en een duidelijk mandaat, en regel de benodigde onafhankelijke begeleiding en faciliteiten.

Inwoners informeren: Programma's
bottom of page