top of page

KLIMAAT REKENKAMER

Wij constateren dat er ten aanzien van het klimaat ambities en ideeën genoeg zijn, maar dat niemand weet in welke mate Delft de ambities waarmaakt. Daarom willen we een onafhankelijke rekenkamer, opgericht en gefinancierd door de gemeente Delft. De Rekenkamer is strategisch van aard en voert periodieke controle van het gemeentelijk klimaatbeleid uit. De rekenkamer bestaat uit bezoldigde en onafhankelijke experts en burgers.

Concreet houdt dit in:

  • De gemeente maakt voorbereidingen voor het installeren van de Rekenkamer in 2023.

  • De Rekenkamer werkt uitsluitend met inzichten uit wetenschappelijk- en beleidsonderzoek en baseert bevindingen op objectieve en controleerbare informatie.

  • In overleg met de Klimaatcoalitie Delft worden werkwijze, ondersteuning, mandaat en verantwoording vastgelegd.

Klimaat rekenkamer: Service
bottom of page