top of page

MANIFEST

Voor een klimaatrechtvaardig Delft.

Dit Manifest is een initiatief van de Delftse Klimaatcoalitie. Deze coalitie bestaat uit een uiteenlopende groep maatschappelijke organisaties die samen doelen voor 2026 en 2030 voorstellen ondanks een verschillende benadering, maar in het belang van het klimaat. De coalitie wil op lokaal niveau bewustwording over de klimaatcrisis te vergroten en een daadkrachtige en adequate aanpak van de klimaatcrisis te bevorderen. Het doorvoeren van veranderingen op zowel globaal als lokaal niveau is urgent. De veranderingen op lokaal niveau moeten zorgen voor een snelle verlaging van de Delftse bijdrage aan de opwarming van de aarde, de vervuiling van de aarde en betere ruimteverdeling tussen mens en natuur.

De Klimaatcoalitie is van mening dat deze doelen moeten worden opgenomen in het Bestuursprogramma 2022-2026.


Uitgangspunten van een adequate aanpak moeten klimaatrechtvaardige oplossingen zijn, zodat degenen die deze crisis niet hebben veroorzaakt, niet de zwaarste lasten dragen. De coalitie onderschrijft daarom ook de Global Goals van de Verenigde Naties.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het een levend manifest is. Wij nodigen iedereen uit deze eerste versie te verbeteren en aan te vullen.

KLIMAAT REKENKAMER

De onderstaande Delftse maatschappelijke organisaties ondertekenen dit manifest:

Extinction Rebellion Delft

Milieudefensie Delft

DelftBloeit

Delft4GlobalGoals

Platform Energietransitie Delft

Green TU

Luchtwachters Delft

Natuurlijk Delfland

Scientists4Future Delft

Stichting Kindertuinen

Students4Sustainability

Papaver/Klimaatmaat

Bronnen

Inspiratiebron: Manifest voor Klimaatrechtvaardig Haarlem

Bestuursprogramma 2018 - 2022 “Voorbereid op de toekomst”

Klimaatakkoord, 28 juni 2019 en andere publicaties van de Rijksoverheid

Publicaties PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), w.o. KEV.

United Nations Climate Change Conference COP26, Glasgow (2021)

IPPC, Sixth Assessment Report, 28 February 2022.

Zero Pollution Action Plan (European Union 2021)

Stad van Steen, Natuur & Milieu, Februari 2022

Manifest: Programma's
bottom of page