ORGANISATIES

De Delftse Klimaatcoalitie bestaat uit:

Delftbloeit_edited.png

DELFTBLOEIT

Onze missie is: “Het vergroenen en verbloemen van terreinen, daken en muren in binnensteden.”

Samen met Delftenaren en Delftse organisaties organiseren we pop-up bloemenvelden in Delft. Zo zetten we ons in tegen de verstening van de stad door kleurrijke en levendige inspiratie te geven aan omwonenden, bezoekers en de jeugd die we bij onze projecten betrekken.

D4GG logo.png

DELFT4GLOBALGOALS

Delft4GlobalGoals heeft tot doel initiatieven te ondersteunen met betrekking tot de Sustainable Development Goals. Met inwoners, organisaties en bedrijven brengen we de SDG's onder de aandacht en organiseren we evenementen.

XR logo_edited.png

EXTINCTION REBELLION DELFT

Extinction Rebellion is een wereldwijde beweging die vreedzame, creatieve en disruptieve acties gebruikt ons onhoudbare systeem te doorbreken. We maken ons ernstige zorgen over de klimaat- en ecologische crisis, en willen doen wat we kunnen om het tij te keren.

Green-TU-Delft-Logo_edited.png

GREEN TU

Wij zijn een studentenorganisatie van de TU Delft en stimuleren educatie in en onderzoek naar duurzaamheid. Ook bekijken we hoe de universiteit zelf duurzamer kan opereren. Dit doen we door studenten in contact te brengen met onderzoekers, docenten, campus medewerkers, bedrijven en de lokale gemeenschap. Elke faculteit heeft een eigen werkgroep (GreenTeam) die dit in de praktijk brengt.

LuchtwachtLogo_edited.png

LUCHTWACHTERS DELFT

Als actiegroep zetten wij ons in voor de lokale verbetering van onze luchtkwaliteit. Deze vervuiling is een probleem voor ons klimaat én onze gezondheid. Wij brengen de luchtkwaliteit in kaart, zorgen voor meer bewustwording en kennis bij mensen over het probleem en de mogelijke alternatieven. Daarnaast gaan we in gesprek met de gemeente en provincie voor beleidsveranderingen.

Milieudefensie_edited.png

MILIEUDEFENSIE DELFT

Wij strijden voor klimaatrechtvaardigheid, oftewel een eerlijke omschakeling. Klimaatbeleid waar iederéén beter van wordt. Dit is mogelijk maar gaat niet vanzelf. Er zitten vervuilende bedrijven in de weg die niet willen veranderen en politici die niet op de rem durven te staan. Wij brengen dit aan de orde met protesten, oplossingsgerichte acties en rechtszaken.

Logo_NatuurlijkDelfland_edited.png

NATUURLIJK DELFLAND

Wij staan voor een natuurlijke leefomgeving. Wij zijn actief met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Hiermee brengen wij mens en natuur dichter bij elkaar te komen. Met onze handen uit de mouwen helpen we de natuur tot zijn recht te komen en mensen ermee te verbinden.

Platform Energietransitie Delft - logo RGB v2 vierkant.png

PLATFORM ENERGIETRANSITIE DELFT

Het Platform, opgericht door en voor Delftenaren, geeft voorlichting aan bewoners en is gesprekspartner van de gemeente voor de aanstaande energietransitie. Verder onderzoekt en monitort het Platform het energiegebruik per wijk. Het richt zich op de verwarming van woningen en het gebruik van warm tapwater, waarbij aandacht is voor het reduceren van de warmtevraag, de productie en distributie van warmte.

S4F.png

SCIENTISTS4FUTURE DELFT

Wij zijn een platform voor academici die actief oproepen tot een veel sterker antwoord op de klimatologische en ecologische crises. Waarbij we onze wetenschappelijke integriteit waarborgen. Gegeven de enorme uitdagingen zien wij een noodzaak voor onmiddellijke en verregaande veranderingen in talloze facetten van de maatschappij. Voornaamste activiteiten zijn het ontwikkelen en verspreiden van relevante informatie en het thema relevant houden.

kindertuinen_logo_rgb_1000px_edited.png

STICHTING KINDERTUINEN

Wij brengen kinderen in contact met de natuur en ons voedsel. We leren ze stapsgewijs en praktisch de wonderen van de biodiversiteit en levens in een tuin. Dat alle beestjes en plantjes met elkaar samenwerken om ons voedsel te laten groeien. Hierdoor krijgen ze meer waardering voor de natuur en moestuinieren wat bijdraagt aan een positieve houding tegenover gezond voedsel.

S4S_edited.png

STUDENTS4SUSTAINABILITY

Door Delftse studenten te stimuleren innovatieve technieken toe te passen, helpen we hen een duurzamere wereld te ontwikkelen. Met 100% van het geld dat wij via donateurs binnen krijgen geven wij de studenten een kans het verschil te maken door middel van technische projecten in ontwikkelingsgebieden.

Ook deel worden van de Delftse Klimaatcoalitie?

Neem dan contact met ons op!