top of page

SCHONE EN GEZONDE STAD

Versnel de verduurzaming van bedrijven door voorlichting en handhaving. Halveer de CO2-uitstoot van de lokale industrie. Verminder vervuiling van lucht, water en oppervlakken met andere stoffen. Verwacht van grotere bedrijven meer dan alleen het nakomen van wettelijk verplichtingen. Pak de bedrijven die milieuregels overtreden voortvarend aan.

Concreet houdt dit in:

  • Promoot (vrijwillige) milieucertificering van bedrijven zoals de CO2-prestatieladder en geef als gemeente het goede voorbeeld (certificatie afronden vóór 2023 en beleid in uitvoering in 2026, d.w.z. klimaatneutrale inkoop en aanbesteding). Maak doelen en resultaten zichtbaar.

  • Vraag aandacht voor greenwashing (ook in de eigen gemeentelijke organisatie).

  • Stel (aan de hand de nieuwe omgevingswet of vergunning) de eis dat elk (industrieel) bedrijf in 2024 een reductieplan heeft van zijn eigen CO2 uitstoot. In 2030 moet de uitstoot van de industrie met 50% t.o.v. 2014 gedaald zijn en in 2050 volledig verdwenen zijn. Identificeer de bedrijven in Delft die vanaf 2023 verplicht zijn een duurzaamheidsrapportage op te stellen.

  • Pas het Schone Lucht Akkoord aan door rekening te houden met de veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen en anticipeer op de nieuwe WHO-advieswaarden en de tussendoelen van het Zero Pollution Action Plan van de Europese Unie.

  • Voorkom dat inwoners door stijgende gasprijzen overstappen op vaste brandstoffen. De grootste bron van fijnstof is de verbranding van vaste brandstoffen (hout, afval, bruinkool, turf) voor de verwarming van woningen.

  • Reguleer en handhaaf (via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of op grond van de Omgevingswet) het gebruik van houtstookinstallaties binnen en buiten.

  • Verbied het gebruik van terrasverwarming met fossiele brandstoffen.

  • Verminder geluidsoverlast.

  • Monitor de vervuiling van lucht, water en oppervlakken en stel een verbeterplan op voor 2030 (zie ook punt 10 Rekenkamer voor het klimaat).

Schone en gezonde stad: Service
bottom of page