top of page

VERVOER

Geef voorrang aan langzaam verkeer zoals lopen en fietsen. Scheid dat van snelverkeer en beperk de snelheid tot 30 km p/u m.u.v. de uitvalswegen. Zorg voor een emissieloze stadslogistiek in 2026. Neem bij alle vervoer als uitgangspunt geen CO2-uitstoot, verbetering van veiligheid en leefbaarheid en meer ruimte voor groen.

Concreet betekent dit:

 • Maak het Openbaar Vervoer volledig elektrisch.

 • Weer dieselvoertuigen met hoge emissieklasse binnen de stadsgrenzen (stel milieu-zone in).

 • Stel een verbod in voor dieselvoertuigen in de binnenstad.

 • Distributiepunten aan de rand van de stad met een fijnmazig netwerk van emissieloze pakket- en goederenbezorging bij winkel(-centra)s en woonstraten.

 • Maak mobiliteitspunten in de wijk, waar (elektrische) fietsen, elektrische deelscooters en deelauto’s voor algemeen gebruik ter beschikking staan.

 • Bevorder het elektrisch vervoer over water.

 • Bij nieuwbouw geldt voor het inrichten van de publieke ruimte altijd de volgorde: lopen – fietsen – OV – deelgebruik – personenauto’s.

 • Zorg voor voldoende fietsparkeerplaatsen.

 • Bij aanleg van vaartuigen in Delft geldt een verbod op niet-elektrisch verbruik.

 • In overleg met buurt en school dat kinderen veilig en gezond naar school kunnen fietsen.

 • Stel een CO2-reductie doel voor 2026 en 2030 en monitor de voortgang (o.a. woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit van in Delft gevestigde bedrijven).

Vervoer: Service
bottom of page